วีดีโอ

แทบแยกไม่ออกว่าอะไรแท้ อะไรเทียม

Cannon นี่มัน Cannon จริงๆ ……น่าหามาพิมพ์กันดั้มสักชุดนะ =,, =

Advertisements